1-      چراغ DSL

در صورت خاموش یا چشمک زن بودن چراغ دی اس ال ، ابتدا اتصالات مودم به خط تلفن خود را بررسی فرمایید و پس از اطمینان از صحت اتصالات در صورت عدم پایدار شدن چراغ با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمایید .

2-      چراغ Internet

در صورت خاموش یا قرمز بودن چراغ اینترنت تنظیمات مودم شما از حالت صحیح خارج شده است و با در اختیار داشتن نام کاربری و رمز سرویس تنظیمات مودم خود را انجام دهید و در صورت درخواست کارشناس با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمایید .

3-      چراغ های LAN

در صورت اتصال با کابل به مودم باید چراغ LAN  مربوطه روشن باشد و در غیر اینصورت از صحت اتصال و سلامت کابل اطمینان حاصل فرمائید .

خدمات اینترنت

1          2          4          3         6          5

Facebook  Twitter  Dribbble