راهنمای اتصال تلویزیون‌های LG به اینترنت

اتصال از طریق کابل Ethernet

1-      از طریق کابل شبکه، تلویزیون را به صورت زیر به مودم متصل نمایید.

2-       دکمه Home را بر روی کنترل تلویزیون انتخاب کنید.

3-      با باز شدن Menu مربوطه گزینه Setting را انتخاب و دکمه Enter را انتخاب بزنید.

4-       از فهرست نمایش داده شده،Network  و سپس Network connection را انخاب کنید.

5-      در صفحه باز شده گزینه Start Connection را کلیک کنید.

6-      با انتخاب این گزینه،دستگاه به طور خودکار سعی در برقراری ارتباط با شبکه موجود )ابتدا شبکه کابلی) می کند.

به این ترتیب ارتباط دستگاه با اینترنت برقرار خواهد شد.

7-      برای بررسی ارتباط تا ایتترنت می توانید وارد قسمت Network  شده و سپس Network Status را انخاب کنید.

در صفحه نمایش داده شده،باید تمامی ارتباطات تیک خورده باشند. در صورتی که هر قسمت تیک نخورد این بدین معنی ست که برای ارتیاط تا آن قسمت سیستم دچار مشکل شده است.

وقتی علامت (تیک) فقط بر روی شکل TV نمایان شود:

1-      وضعیت ارتباط تلویزیون و مودم کابلی را بررسی کنید .دقت شود کابل شبکه حتما به مودم و تلویزیون وصل باشد.

2-      تلویزیون و مودم کابلی را خاموش و روشن کنید.

3-      در صورت برطرف نشدن مشکل مراحل اتصال به شبکه مجدد بررسی شود.

وقتی این علامت (تیک)بر روی شکل TV و Gateway نمایان شود:

1-      مودم و تلویزیون خاموش و روشن شود.

2-      اطمینان حاصل شود اینترنت مودم برقرار است.

3-      در صورت برطرف نشدن مشکل با ISP خود تماس حاصل کنید.

اتصال از طریق Wireless

1-      دکمه Home را بر روی کنترل تلویزیون کلیک کنید.

2-      با باز شدن Menu مربوطه گزینه Setting را انتخاب و دکمه Enter را بزنید.

3-      از فهرست نمایش داده شده،Network  و سپس Network connection را انخاب نمایید.

4-      گزینه Start Connection را کلیک کنید.

5-      گزینه Cancel را انتخاب نمایید.

با Cancel کردن این مرحله،لیست تمامی وایرلس های اطراف نمایش داده خواهد شد.

6-      نام شبکه وایرلس خود را انتخاب نموده و پسورد آن را وارد کنید.

7-      اگر پسورد را صحیح وارد نمایید،ارتباط شما برقرار خواهد شد.

8-      سپس ارتباط دستگاه و مودم را بررسی کنید.

برای بررسی ارتباط می توانید وارد قسمت Network  شده و سپس Network Status را انخاب کنید.

در صفحه نمایش داده شده،باید تمامی ارتباطات تیک خورده باشند.

وقتی این علامت (تیک) فقط بر روی شکل TV نمایان شود:

1-      وضعیت ارتباط تلویزیون و مودم وایرلس را بررسی کنید .دقت شود ارتباط وایرلس بین مودم و تلویزیون برقرار باشد.

2-      تلویزیون و مودم را خاموش و روشن کنید.

3-      در صورت برطرف نشدن مشکل مراحل اتصال به شبکه مجدد بررسی شود.

وقتی این علامت (تیک)بر روی شکل TV و Gateway نمایان شود:

1-      مودم و تلویزیون خاموش و روشن شود.

2-      اطمینان حاصل شود اینترنت مودم برقرار است.

راهنمای اتصال تلویزیون‌های سامسونگ به اینترنت

اتصال از طریق کابل Ethernet

1-      از طریق کابل شبکه، تلویزیون را به مانند شکل زیر به مودم متصل نمایید.

2-      با انتخاب دکمه Menu از روی کنترل تلوزیون گزینه Setup را انتخاب و OK کنید.

در منوی Setup، گزینه Network selection را انتخاب و از گزینه های موجود Cable را انتخاب کنید.

3-      بعد از آن وارد قسمت Cable Network setup شده و Internet Protocol setup را در حالت Auto setup قرار دهید.(با انتخاب این گزینه، تلویزیون به صورت اتوماتیک از مودم IP دریافت خواهد کرد.)

در صورتی که نیاز به ست کردن IP در همین بخش دارید، Internet Protocol setup را در حالت Manual setup قرار داده و IP مورد نظر را وارد کنید. (این مورد در مواقعی می باشد که DHCP داخل مودم غیرفعال بوده و می بایست IP روی دستگاه های موجود به صورت دستی تنظیم شود.)

4-      بعد از آن می توانید برقراری اینترنت را تست کنید. درصورت اتصال مشخصات اتصال به شبکه را نمایش داده خواهد شد.

برای کنترل ارتباط دکمه “Menu”  را روی کنترل تلوزیون انتخاب کرده و وارد قسمت Setup شوید.

سپس وارد قسمت Cable Network setup شده و گزینه Network Test را انتخاب کنید.

در صورت برقراری ارتباط با اینترنت در کنار گزینه های موجود تیک خواهد خورد. در صورتیکه ارتباط برقرار بود،دکمه Exit را کلیک کرده و خارج شوید.

اتصال از طریق Wireless

1-      دکمه Menu  را روی کنترل تلوزیون انتخاب و با وارد شدن به قسمت Setup بر روی OK کلیک کنید.

2-      در منوی Setup، گزینه Network selection را انتخاب و از گزینه های موجود Wireless را انتخاب کنید.

3-      سپس وارد قسمت Wireless Network setup شده و Internet Protocol setup را در حالت Auto setup قرار دهید.(با انتخاب این گزینه، تلویزیون به صورت اتوماتیک از مودم IP دریافت خواهد کرد.)

در صورتی که نیاز به ست کردن IP در همین بخش،Internet Protocol setup  را در حالت Manual setup قرار داده و IP مورد نظر را وارد کنید.

4-      بعد از آن گزینه Access Point select را انتخاب نمایید .با انتخاب این گزینه، تمام وایرلس های اطراف نمایش داده خواهد شد.

نام وایرلس خود را انتخاب نموده و پسورد آن را وارد نمایید.

5-      بعد از انجام کلیه موارد می توانید برقراری اینترنت را تست کنید. درصورت اتصال مشخصات اتصال به شبکه را نمایش می دهد.

برای کنترل ارتباط دکمه “Menu”  را روی کنترل تلوزیون انتخاب کرده و وارد قسمت Setup شوید.

در صورت برقراری ارتباط با اینترنت در کنار گزینه های موجود تیک خواهد خورد. در صورتیکه ارتباط برقرار بود،دکمه Exit را کلیک کرده و خارج شوید.

خدمات اینترنت

1          2          4          3         6          5

Facebook  Twitter  Dribbble