نت 4 راه اندازی شبکه را در دو صورت راه اندازی شبکه از ابتدا و رفع مشکلات شبکه هایی که از قبل راه اندازی شده اند را بر عهده گرفته و روش های جداگانه برای اجرا و پیاده سازی و پشتیبانی آنها در نظر می گیرد.
پس از ارائه درخواست اولیه ازطرف مشتری ، بازدید اولیه توسط کارشناس فنی نت 4 انجام خواهد شد. ابتدا کلیه نیازهای کارفرما ثبت شده، سپس از بستر موجود شبکه اطلاعات لازم تهیه می شود و یا در صورت فلت بودن شبکه یعنی اینکه تا آن لحظه هیچ اقدامی انجام نشده باشد، بررسی جهت نوع اجرا انجام خواهد شد. موارد مهم در این بازدید ابتدا نیاز کارفرما، سپس تجهیزات موجود می باشد.
نمونه مورد نیاز خدمات شبکه خدمت کارفرما اعلام خواهد شد تا در صورت عقد قرداد پشتیبانی شبکه کارفرما از خدمات شبکه نت 4 اطلاعات کامل داشته و در قرارداد ذکر شود.
موارد مهم دیگر در این بازدید راه اندازی شبکه شامل :

  • نوع بستر ارتباطی مانند کابلی یا بیسیم(پسیو شبکه)
  • تعداد افراد استفاده کننده
  • میزان و نوع منابع موجود مانند انواع سوئیچ، سرور،روتر،Storage، فایروال و ….
  • بررسی مسائل امنیتی
  • در صورت شعبه ای بودن شبکه، محل شعبات، نحوه ارتباط با شعب و ….

    و سایر موارد جزو آنالیزهای اولیه برای راه اندازی شبکه می باشند.

Facebook  Twitter  Dribbble